חב' יובלי העמק אמונה על הפרוייקטים בנושאי ביוב ומים. פרויקטים מסתיימים וחדשים מתחילים.
על מנת לשפר את קווי המים והביוב ביישובי עמק יזרעאל
קרא עוד
חברת יובלי העמק בע"מ
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד- חברת קנדו
בכוונת חברת יובלי העמק בע"מ ( להלן: "החברה") להתקשר עם קנדו כספק יחיד לפי תקנה 3 (4) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות ( מועצות אזוריות), תשי"ח- 1958.

מהות ההתקשרות היא לטובת ניטור רציף ומערכת ניהול אינטרנטי בענן של שפכי התעשייה באזור שטחי עמק יזרעאל ( להלן: השירותים").

פירוט השירותים:
מדובר במערכת שיודעת לדגום ולהתריע בזמן אמת על אירוע זיהום.
למערכת, אלגוריתמיקה ייחודית אשר מפענחת על בסיס 4 פרמטרים שנמדדים באופן רציף ( מוליכות, PH,ORP, טמפרטורה), ושינויים בדפוסי ההתנהגות של אותם פרמטרים- חריגות בפרמטרים אחרים שאינם נמדדים.

מציע הרואה את עצמו כמי שיכול לספק לחברה אחריות מלאה לכלל מרכיבי השירותים ומעוניין בכך, מוזמן לפנות אל חב' יובלי העמק באמצעות דואר אלקטרוני kerennmk@eyz.org.il .
וזאת עד ליום 17.7.19, ולהודיע לחב' יובלי העמק בע"מ כי קיים ספק באמור.צחי ורמוס
מנכ"ל יובלי העמק
קרא עוד
כנס רפתנים 23.12.18
ב23.12.18 חב' יובלי העמק קיימה כנס רפתות,( בתחום המועצה כ-80 רפתות) שבו הוזמנו כל הרפתנים של עמק יזרעאל.
מטרת הכנס הייתה להעביר לרפתנים את חשיבות הטיפול בשפכים אשר מוזרמים לביוב:
הרפתות מזרימות שפכים באיכויות אשר עלולות לגרום לעומסים גדולים על המט"ש, בעיקר באזורים בהם ישנו ריכוז של רפתות.
˜ עומסים אלה באים ליידי ביטוי בעלויות טיפול נוספות שיש למט"ש לצורך עמידה בתקנות הקולחים.
˜ החל מינואר 2016, המועצה חויבה לפעול בהתאם לכללים ,לדגום את שפכי הרפתות בתחומה ולקבוע תעריף ביוב בהתאם לאיכות הנמדדת.
המסר העיקר שניסה להעביר מנכ"ל יובלי העמק לרפתנים" "המועצה מבינה את קשיי הרפתנים אך מחויבת לעבוד בהתאם לחוק , אנחנו איננו נגד הרפתנים , נעזור לכל רפתן ורפתן במה שאפשר, לשם כך הוזמנו
לכנס 3 חברות שיסבירו על איזה פתרונות ניתן לרפתות"
קרא עוד

  1. לעמוד הבא

עבור לתוכן העמוד