סילוק ביוב מזרע למטש תל עדשיםביצוע קו מאסף המסלק את שפכי מזרע לתל עדשים. הפרויקט כלל שדרוג התחנה הישנה במזרע ותחנה אזורית של תל עדשים.