חיובי ביוב (אגרות, היטלים ועוד) ביובלי העמק החל מחודש מאי 2023


החל ממאי 2023 כל ניהול הביוב: תפעול וגבייה יתבצע על ידי חב' יובלי העמק, כלומר:

  • 1. בישובים שיובלי העמק מספקים את המים ואת הביוב , התושבים יקבלו חשבון אחד: של אגרת מים + אגרת ביוב מיובלי העמק( על חודשים 3+4) , וחשבון ארנונה נפרד מהמועצה .

  2. בישובים שמספקים בעצמם את המים התושבים יקבלו חשבון אחד של אגרת ביוב מיובלי העמק וחשבון ארנונה מהמועצה 

https://www.yuvaley.org.il/uploads/n/1681912873.8102.pdf